Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

SAN-TEX tirgus izpētes

Virsraksts Autors Skatījuma skaitītājs
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-22 „Jaunu ieejas ārdurvju izgatavošana P/A „SAN-TEX” apsaimniekojamajām mājām Brīvības ielā 68, Balvos un Pansionāta apbraucamajā ielā 2, Celmene, Kubulu pagasts, un piegāde P/A „SAN-TEX” teritorijā, Bērzpils ielā 5 Autors San-Tex 860
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-21 „Automašīnu stāvlaukuma izbūve pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tautas ielā 4” Autors San-Tex 855
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-19 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieejas jumtiņa, lieveņa remontdarbi un gājēju ietves pacelšana Tirgus ielā 3.” Autors San-Tex 900
Tirgus izpēte Nr.P/A SAN-TEX 2019-14 "Komercautomašīnas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" vajadzībām" Autors San-Tex 959
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2019-13 „Divu pārvietojamo tualešu iegāde” Autors San-Tex 987
Tirgus izpēte Nr.P/A SAN-TEX 2019-11 "Komercautomašīnas piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" vajadzībām" Autors San-Tex 1007
Tirgus izpēte Nr. P/A SAN-TEX 2019-9 „Ēkas tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana mājai Brīvības ielā 45, Balvos, Balvu novadā” Autors San-Tex 983
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2019 - 8 „Bezsaimnieka klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas, un patversmes sniegto pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā” Autors San-Tex 939
Tirgus izpēte Nr.P/A "SAN-TEX" 2019-7 "Jumta seguma atjaunošana daudzdzīvokļu mājai Ezera ielā 16, Balvos" Autors San-Tex 973
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-5 „Skaldītas kurināmās malkas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” vajadzībām” Autors San-Tex 990
Rādīt #