Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2019-37 „Projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Balvu pilsētas attīrīšanas iekārtu izplūdes kolektora un biodīķu atjaunošanai”

Kategorija: Tirgus izpētes Publicēts Otrdiena, 26 Novembris 2019 Autors San-Tex

 

 Līguma priekšmets  Projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Balvu pilsētas attīrīšanas iekārtu   izplūdes kolektora un biodīķu atjaunošanai”
 Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas   termiņš  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 05.12.2019. Plkst. 10:00
 Iesniegšanas vieta  Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
 Iesniegšanas veids  Piedāvājumi jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē personīgi, ar kurjeru vai     atsūtot pa pastu, kā arī piedāvājumu var iesniegt elektroniskā formā. Tam jābūt   parakstītam ar elektroniski drošo parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu
 Pielikumi:

 1.  Informācija par tirgus izpētes priekšmetu

      1.1.  Projektēšanas uzdevums 

              1.1.1.  Tehnoloģisko dīķu plāns (1.pielikums):

              1.1.2.  Biodīķu plāns (2.pielikums uz 4 lapām):

                           1.daļa, 2.daļa, 3.daļa, 4.daļa

              1.1.3.  Esošā kolektora izvietojuma shēma (3.pielikums uz 5 lapām):

                        lapa Nr.1, lapa Nr.2, lapa Nr.3, lapa Nr.4, lapa Nr.5

      1.2.  Finansu piedāvājuma forma

      1.3.  Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa

788 skatījumi