Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2019-36 „Kombinētas asenizācijas mašīnas tvertnes iegāde”

Kategorija: Tirgus izpētes Publicēts Otrdiena, 05 Novembris 2019 Autors San-Tex
 Līguma priekšmets  Kombinētas asenizācijas mašīnas tvertnes iegāde
 Pieteikumu/piedāvājumu   iesniegšanas termiņš  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 12.11.2019. Plkst. 10:00
 Iesniegšanas vieta  Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
 Iesniegšanas veids  Piedāvājumi jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē personīgi, ar kurjeru vai atsūtot pa   pastu, kā arī piedāvājumu var iesniegt elektroniskā formā. Tam jābūt parakstītam ar   elektroniski drošo parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu
 Pielikumi:  Informācija par tirgus izpētes priekšmetu
721 skatījumi