Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Informatīvie tālruņa numuri

Kategorija: Uncategorised Publicēts Pirmdiena, 26 Februāris 2018 Autors San-Tex

                 

                  Telefona numuri uz kuriem zvanīt ārkārtas gadījumā:

 

   Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests                           - 112

   Valsts policija                                                                             - 110                                                      

   Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests                       - 113

   Gāzes avārijas dienests                                                             - 114, 80000404

   Balvu novada p/a "SAN-TEX" avārijas dienests                        - 20222011

   Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Balvu daļa        - 64501688,  64501687

   Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība     - 64521965, 26485102

   Valsts policija, Balvu iecirknis                                                    - 64501600, 64501602, 29155697

   Balvu novada pašvaldības policija                                             - 64522940, 29445114

                                               

                     Uzziņu telefona numuri:

 

  Balvu novada pašvaldības administrācija                                   - 64522453, 26104539

  Balvu novada p/a ‘’SAN-TEX’’ komunālo jautājumu uzziņu operatore - 64507199

  A/S’’Balvu enerģija”                                                                    - 64521454, 64522614

  Latvijas propāna gāze-meistars                                                 - 28234391

  Balvu slimnīca, uzņemšana                                                        - 64507126

  Balvu poliklīnika                                                                          - 64507001

  Elektrotīklu bojājumu pieteikšana                                               - 80200404

  Sociālais dienests                                                                       - 64521998

  Balvu novada bāriņtiesa                                                             - 64522973, 64522978

  

9612 skatījumi