Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

SAN-TEX tirgus izpētes

Virsraksts Autors Skatījuma skaitītājs
Tirgus izpēte Puķu stādu iegāde ar piegādi 2022.gadam, Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-10 Autors San-Tex 42
TIRGUS IZPĒTE PVC logu izgatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pansionāta apbraucamā iela 2 un piegāde uz P/A “SAN-TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56, Balvos, ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-9 Autors San-Tex 65
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-8 „Projekta izstrāde iekšējo maģistrālo tīklu izbūvei P/A “SAN-TEX” apsaimniekošanā esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai, kas atrodas Pansionāta apbraucamajā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā Balvu novadā.” Autors San-Tex 64
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-7 „Ziemassvētku rotājumu iegāde ar piegādi” Autors San-Tex 75
Tirgus izpēte Nr. P/A “SAN-TEX” 2021-6 „Beramās tehniskās sāls iegāde” Autors San-Tex 88
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2021-5 „Skalotas smilts iegāde” Autors San-Tex 98
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-4 „Cauruļvadu CCTV inspekcijas iekārtas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” vajadzībām ar piegādi Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā” Autors San-Tex 121
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-3 „Daudzdzīvokļu mājas Bērzpils ielā 11/13 PVC logu un palodžu izgatavošana un nomaiņa kāpņutelpā ar pilnu apdari” Autors San-Tex 126
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-2 „Daudzdzīvokļu mājas Tautas ielā 13 PVC logu un palodžu izgatavošana un nomaiņa kāpņutelpās ar pilnu apdari” Autors San-Tex 129
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-1 „OCTA apdrošināšanas polišu izmaksas Balvu novada P/A „SAN-TEX” transportlīdzekļiem” Autors San-Tex 277
Rādīt #