Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

Tirgus izpētes

Virsraksts Autors Skatījuma skaitītājs
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-31 „Ietves bruģa un lieveņa izbūve pie Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas otrās ieejas Brīvības ielā 66, Balvos” Autors San-Tex 61
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-30 „Bruģētas gājēju ietves izbūves darbu veikšana pie Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 89, Balvos” Autors San-Tex 70
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-29 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieejas jumtiņa, lieveņa remontdarbi un gājēju ietves pacelšana Tirgus ielā 3, Balvos” Autors San-Tex 70
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-28 „Gājēju celiņu atjaunošanas darbu veikšana, veco soliņu demontāža un jauno soliņu uzstādīšana Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” apsaimniekošanā esošajai daudzdzīvokļu mājai Ezera ielā 16, Balvos, Balvu n Autors San-Tex 76
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-27 „Asfaltbetona seguma nomaiņa iebraucamajam ceļam un auto stāvlaukuma izbūve ar šķembu klājumu Ezera ielā 40, Balvos” Autors San-Tex 113
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-24 „Jaunas pārvietojamas augstspiediena iekārtas iegāde cauruļvadu skalošanai” Autors San-Tex 153
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-23 „Jaunas paaugstinātas izturības piekabes iegāde Balvu novada P/A „SAN-TEX” darbības nodrošināšanai” Autors San-Tex 163
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-26 „Automašīnu stāvlaukuma izbūve pie P/A „SAN-TEX” apsaimniekojamās mājas Tautas ielā 4, Balvos” Autors San-Tex 165
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-25 „Siltummezgla rekonstrukcija (neatkarīgais pieslēgums) un maģistrālo apkures cauruļvadu nomaiņa bēniņos P/A „SAN-TEX” apsaimniekojamajai mājai Tirgus ielā 1, Balvos” Autors San-Tex 144
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-22 „Jaunu ieejas ārdurvju izgatavošana P/A „SAN-TEX” apsaimniekojamajām mājām Brīvības ielā 68, Balvos un Pansionāta apbraucamajā ielā 2, Celmene, Kubulu pagasts, un piegāde P/A „SAN-TEX” teritorijā, Bērzpils ielā 5 Autors San-Tex 161
Rādīt #