Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

SAN-TEX tirgus izpētes

Virsraksts Autors Skatījuma skaitītājs
Tirgus izpēte "MALKAS PIEGĀDE BALVU NOVADA P/A "SAN-TEX", ID Nr. P/A “SAN-TEX” 2022-4 Autors San-Tex 227
Tirgus izpēte "LIETOTAS KOMERCAUTOMAŠĪNAS PIEGĀDE BALVU NOVADA P/A "SAN-TEX", ID NR. P/A "SAN-TEX" 2022-3" Autors San-Tex 242
Tirgus izpēte ZĀLES PĻAUŠANA UN SAVĀKŠANA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS “SAN-TEX” APSAIMNIEKOŠANĀ ESOŠO DZĪVOJAMO MĀJU PIEDEROŠAJĀS TERITORIJĀS ID NR. P/A “SAN-TEX” 2022-2 Autors San-Tex 242
Tirgus izpēte „Komercautomašīnas piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX””, ID NR. P/A “SAN-TEX” 2022-2 Autors San-Tex 222
Tirgus izpēte „Komercautomašīnas piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX””, ID Nr. P/A “SAN-TEX” 2022-1 Autors San-Tex 253
Tirgus izpēte Puķu stādu iegāde ar piegādi 2022.gadam, Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-10 Autors San-Tex 218
TIRGUS IZPĒTE PVC logu izgatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pansionāta apbraucamā iela 2 un piegāde uz P/A “SAN-TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56, Balvos, ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-9 Autors San-Tex 249
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-8 „Projekta izstrāde iekšējo maģistrālo tīklu izbūvei P/A “SAN-TEX” apsaimniekošanā esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai, kas atrodas Pansionāta apbraucamajā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā Balvu novadā.” Autors San-Tex 229
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-7 „Ziemassvētku rotājumu iegāde ar piegādi” Autors San-Tex 272
Tirgus izpēte Nr. P/A “SAN-TEX” 2021-6 „Beramās tehniskās sāls iegāde” Autors San-Tex 270
Rādīt #