Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

SAN-TEX tirgus izpētes

Virsraksts Autors Skatījuma skaitītājs
Malkas piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" teritorijā Bērzpils ielā 56, Balvos Autors San-Tex 74
ZĀLES PĻAUŠANA UN SAVĀKŠANA BALVU NOVADA P/A “SAN-TEX” APSAIMNIEKOŠANĀ ESOŠO DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU PIEDEROŠAJĀS TERITORIJĀS ID NR. P/A “SAN-TEX” 2023-13 Autors San-Tex 90
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2023-12, „Balvu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) “Salmaņi” biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumu plāna (projekta) izstrāde” Autors San-Tex 99
KANALIZĀCIJAS TĪKLU SKALOŠANA UN CCTV IZPĒTE BALVU PILSĒTĀ UN NOVADĀ, ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-11 Autors San-Tex 108
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 59A, Balvos ēkas jumta seguma nomaiņa” ID Nr.P/A „SAN-TEX” 2023-10 Autors San-Tex 116
Tirgus izpētē ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2023- 9 tiek pārtraukta Autors San-Tex 82
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS BRĪVĪBAS IELĀ 59A, BALVOS ĒKAS JUMTA SEGUMA NOMAIŅA, ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-9 Autors San-Tex 98
Tirgus izpētē ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2023- 8 tiek pārtraukta Autors San-Tex 88
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS BRĪVĪBAS IELĀ 59A, BALVOS ĒKAS JUMTA SEGUMA NOMAIŅA, ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-8 Autors San-Tex 90
„Malkas piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” teritorijā Bērzpils ielā 56, Balvos.” ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-7 Autors San-Tex 79
Rādīt #