Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2020-1 „Jaunu tonera kasešu iegāde, lietoto tonera kasešu uzpildīšana un uzpildīšana ar atjaunošanu 2020.gadā”

Kategorija: Tirgus izpētes Publicēts Piektdiena, 03 Janvāris 2020 Autors San-Tex
 Līguma priekšmets  Jaunu tonera kasešu iegāde, lietoto tonera kasešu uzpildīšana un uzpildīšana ar   atjaunošanu 2020.gadā
 Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas   termiņš  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.01.2020. Plkst.10:00
 Iesniegšanas vieta  Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
 Iesniegšanas veids  Piedāvājumi jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē personīgi, ar kurjeru vai   atsūtot pa pastu, kā arī piedāvājumu var iesniegt elektroniskā formā. Tam jābūt   parakstītam ar elektroniski drošo parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu
 Pielikumi:    1.  Informācija par tirgus izpētes priekšmetu
589 skatījumi