Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2020-5 „PVC logu izgatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Bērzpils ielā 50, Brīvības ielā 73, Ezera ielā 24, Ezera ielā 28, Ezera ielā 42, Balvos, un piegāde uz P/A „SAN-TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56”

Kategorija: Tirgus izpētes Publicēts Otrdiena, 21 Janvāris 2020 Autors San-Tex


Tirgus izpēte izbeigta bez rezultāta, jo nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā.

 Līguma priekšmets  PVC logu izgatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Bērzpils ielā 50, Brīvības   ielā 73, Ezera ielā 24, Ezera ielā 28, Ezera ielā 42,  Balvos, un piegāde uz P/A „SAN-   TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56
 Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas   termiņš  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 28.01.2020. Plkst. 10:00
 Iesniegšanas vieta  Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
 Iesniegšanas veids  Piedāvājumi jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē personīgi, ar kurjeru vai   atsūtot pa pastu, kā arī piedāvājumu var iesniegt elektroniskā formā. Tam jābūt   parakstītam ar elektroniski drošo parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu
 Pielikumi:

   1.  Informācija par tirgus izpētes priekšmetu

659 skatījumi