JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Piektdiena, 04 Septembris 2020
Autors San-Tex

           Ņemot vērā, ka projekta ietvaros  izbūvējot ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku, Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos, radās projektam paredzēto līdzekļu ietaupījums, tika nolemts turpināt līdzekļu piesaisti.

           Pamatojoties uz 2020.gada 11.maija noslēgto līgumu Nr. ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecību objektam “Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”, SIA „ĢL Konsultants” š.g. 01.septembrī  ir uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Ķiršu ielā Balvos. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 450 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 430 m garumā.

Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 166855.00. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 77625.56 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi –EUR 89229.44.

        Uz š.g. 01.jūlijā noslēgtā līguma pamata, būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”.  Būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas sastāda EUR 4961.00 t.sk.  PVN.

 Autoruzraudzību veiks tehniskā projekta izstrādātājs SIA „ĢL Konsultants”.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.23% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

 

 Balvu novada p/a „SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Ceturtdiena, 21 maijs 2020
Autors San-Tex

 

       Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi veica būvnieks SIA „ĢL Konsultants”. Būvuzraudzību veica  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

       Projekta laikā tika izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 4839 m garumā, jauni kanalizācijas tīkli  4566.4 m garumā un 3 notekūdeņu kanalizācijas sūknēšanas stacijas (Celtnieku un Ziedu ielu krustojums, Miera iela, Kooperatoru iela). Tika radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

2019. gada 24.oktobrī būvdarbi pabeigti. Tika parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

       Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi, pēc nodošanas ekspluatācija, sastāda EUR 411195,04 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, pēc nodošanas ekspluatācija, –EUR 570124,32. Izveidojies līdzekļu pārpalikums  EUR 11937.27, kurš tiks novirzīts ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecībai Ķiršu ielā Balvos.   

      Dzīvojamo māju īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi par jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu ierīkošanu. Līdz 2020. gada 21. aprīlim tehniskie noteikumi izsniegti  89 dzīvojamo māju īpašniekiem. Pieslēgums veikts un noslēgti līgumi ar 63 māju īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai dzīvojamo māju īpašnieki piesaista gan neatkarīgus būvniekus, gan aģentūras „SAN-TEX” sniegtos ūdens un kanalizācijas nozares darbinieku pakalpojumus.

       Lai pieslēgtos pilsētas centralizētajam ūdensvadam un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, iedzīvotājiem ir jāraksta Tehnisko noteikumu pieprasījums Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX” (pieprasījuma veidlapa pieejama arī www.santex.lv mājaslapā). 

       Iedzīvotāji aicināti arī izmantot Balvu novada līdzfinansējuma iespējas, lai pieslēgtos pilsētas centralizētajam ūdensvadam un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Līdzfinansējuma apjoms ir līdz 400€ par materiāliem.

       Balvu novada P/A,,SAN-TEX'' aicina visas mājsaimniecības, kas projekta realizācijas gaitā ir saņēmušas iespēju, izmantot centralizētos ūdens un kanalizācijas tīklu pieslēgumus un novērtēt to.

Par Bill.me. Jautājumi un atbildes:

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Ceturtdiena, 14 maijs 2020
Autors San-Tex

 

Kas ir Bill.me?

       Bill.me ir elektronisko norēķinu vadības platforma. Tas ir mūsdienīgs, integrēts mākoņu tehnoloģijas risinājums, kas atvieglo un uzlabo uzņēmuma un klienta ikdienu. 

Kādas priekšrocības Bill.me piedāvā patērētājiem?

       Ātra un ērta rēķinu saņemšana un apmaksa, kā arī rēķinu arhīvs. Vairs nav jāmeklē rēķins, nav jāaizpilda maksājuma uzdevums internetbankā. Ar Bill.me – viens klikšķis un rēķins ir apmaksāts. Rēķina precīza summa un numurs tiek sagatavoti automātiski. Izmantojot Bill.me platformu rēķina apmaksai, komisijas maksa ir 2% attiecībā pret izrakstīto tā brīža rēķinu. Tā tiek uzrādīta pirms maksājuma veikšanas. 

       Saņemot rēķinu Bill.me platformā, rēķinu iespējams apmaksāt arī jebkurā citā veidā.

       Vēl viena no iespējam, ir ziņojumu nosūtīšana un saņemšana. Mēs visi vēlamies ērti un ātri risināt sadzīves jautājumus, lai iegūtu laiku ģimenei un draugiem, saviem hobijiem. Tāpēc tik svarīga ir iespēja ātri sazināties ar apkalpojošo uzņēmumu un atrisināt problēmu. Bill.me gadījumā tas ir paveicams, izmantojot lietotnē iestrādāto komunikāciju bloku.

       Bill.me ir iekļauta izstrādāta mobila lietotne, kas nodrošina lietotājiem pilnu Bill.me platformas funkcionalitāti un iespējas. Lielākā daļa platformas lietotāju par vienu no ērtākajām priekšrocībām uzskata iespēju iesniegt skaitītāju rādījumus tieši mobilajā lietotnē. 

Kādi ir uzņēmuma galvenie ieguvumi no sadarbības ar Bill.me?

       Viena no galvenajām priekšrocībām ir efektīva un funkcionāla norēķinu pārvalde. Pateicoties platformas integrācijai ar uzņēmuma grāmatvedības programmu,  tiek optimizēti un automatizēti tādi procesi, kā rēķinu sagatavošana un piegāde klientiem, samaksas saņemšana un analītika.  Daudzās nozarēs ir svarīga skaitītāju rādījumu savākšana, un Bill.me nodrošina šo iespēju.

Vai man obligāti jāreģistrējas Bill.me mājaslapā? 

       Ja klients ir norādījis savu e-pasta adresi – šajā gadījumā klients savā epastā saņems paziņojumu par to, ka viņam ir jāiesniedz skaitītāju rādījumi / izrakstīts jauns rēķins un, lai to apskatītu, viņam jāpieslēdzas Bill.me sistēmai. 

Atbilstoši iepriekšminētajam – ja klients vēlas elektroniski noziņot skaitītāju rādījumus kā arī saņemt rēķinu,  tādā gadījumā reģistrācija Bill.me mājaslapā ir obligāta.  

Vai rēķins ir obligāti jāapmaksā Bill.me mājaslapā? 

       Klients var izvēlēties sev ērtāko rēķina apmaksas veidu: 

          1. Bill.me mājaslapā, apmaksājot rēķinu manuāli vai izvēloties automātisko apmaksu – tiek piemērota servisa komisija 2% apmērā no rēķina summas; 

          2. Internetbankā, veicot pārskaitījumu uz kādu no rēķinā norādītajiem bankas kontiem – tiek piemērota komisija saskaņā ar konkrētās bankas cenrādi; 

          3. Norēķinu centrā Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novadā - tiek piemērota komisija saskaņā ar p/a SAN-TEX cenrādi.

Bill.me mājaslapā man parādās tikai rēķina summa – kur es varu apskatīt rēķinu? 

       Lai apskatītu un lejupielādētu rēķinu, atveriet sadaļu Pārskats – Neapmaksātie rēķini  un izvēlieties „Lejupielādēt”. Gadījumā, ja iepriekš esat veicis avansa maksājumus un rēķina izrakstīšanas brīdī Jums ir izveidojusies pārmaksa, tad rēķins tiks parādīts sadaļā „Rēķini”. 

Kā man rīkoties, ja vēlos, lai man izrakstīto rēķinu saņem arī dzīvokļa īrnieks? 

       Lai paziņojums par Jums izrakstīto rēķinu tiktu nosūtīts arī citām personām, Jums tās nepieciešams norādīt. To ir iespējams izdarīt sadaļā „Uzņēmumi”, nospiežot uz pogas „Pievienot pārstāvi +” un ievadot pieprasīto informāciju. 

Ko nozīmē servisa komisija, kas tiek parādīta zem rēķina summas? 

       Bill.me informatīvi parāda servisa komisijas apmēru (2% apmērā no rēķina summas), kas tiks iekasēta tikai gadījumā, ja rēķina apmaksu veiksiet Bill.me mājaslapā.

 

Bill.me klientu atbalsta komanda:

Tālrunis: +371 66905690

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Skaitītāju nodošana caur Bill.me

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Pirmdiena, 11 maijs 2020
Autors San-Tex