JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

IEVĒRĪBAI!!!

Kategorija: Informācija
Publicēts Pirmdiena, 16 Marts 2020
Autors San-Tex

     

       Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju COVID-19 vīrusa izplatības dēļ, Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” uz laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

       Visu jautājumu noskaidrošanai nepieciešamības gadījumā sazināties:

         • rakstot uz epastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,

         • zvanot uz avārijas dienestu 64507010, mob.t. 28686506

         • kvītiņas par izlietotā ūdens patēriņa daudzumu vai kādus citus dokumentus, norādot tālruņa numuru atzvana veikšanai, iemest pie aģentūras izvietotajā pastkastītē.

         • ja radušies jautājumi par gāzes un ūdens izlietojumu, līgumu slēgšanu, zvanīt uz tālruni 64507199 vai mob.t. 29228746.

Informācija iedzīvotājiem

Kategorija: Informācija
Publicēts Piektdiena, 13 Marts 2020
Autors San-Tex

     

       Ceturtdien, 12. martā, Ministru kabineta ārkārtas sēdē nolēma, ka līdz 14. aprīlim valstī izsludināt ārkārtējo situāciju. Lai ierobežotu koronavīrusa “Covid-19” izplatību, Latvijā no 13. marta būs slēgtas klātienes mācības izglītības iestādēs, kā arī būs aizliegti lielie masu pasākumi. Vairāk informācija par valdības lēmumu ŠEIT. 

       Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem pret sevi un citiem, neļauties baumu radītai panikai un sekot līdzi oficiālajai informācijai Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

 

 

       Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” lūdz ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, t.sk., p/a “SAN-TEX”.

Visu jautājumu noskaidrošanai nepieciešamības gadījumā sazināties:

    • rakstot uz epastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,

    • zvanot uz avārijas dienestu pa tālruni 64507010,

    • kvītiņas par izlietotā ūdens patēriņa daudzumu vai kādus citus dokumentus, norādot tālruņa numuru atzvana veikšanai, iemetot pie aģentūras izvietotajā pastkastītē.

    • atgādinām, ka rādījumus par gāzes un ūdens patēriņa daudzumu var iesniegt elektroniski vai pa tālruni 64507199.

 

Joprojām ir iespēja pieteikties līdzfinsnējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtošanai

Kategorija: Informācija
Publicēts Trešdiena, 26 Februāris 2020
Autors San-Tex

        Balvu novada pašvaldībā ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.25/2012 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Šie noteikumi paredz, ka līdzfinansējuma saņemšanai pretendenta pilnvarotā persona var iesniegt pieteikumu un reģistrācijas anketu pašvaldībai līdz katra gada 30.aprīlim.

       Māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu ERAF daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai ne vairāk kā 3000,00 euro.

       Savukārt mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir iebraucamo ceļu, gājēju celiņu, automašīnu stāvvietu un bērnu rotaļu laukumu renovācijai vai būvniecībai 50% no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 euro.

       Minētajos saistošajos noteikumos atrodama informācija gan par prasībām, kādām jāatbilst pretendentiem, gan arī informācija par iesniedzamajiem dokumentiem.

       Pašvaldība aicina izmantot šo iespēju un sakārtot daudzdzīvokļu mājas vai to teritorijas! 

       Pērn šādu izdevību izmantoja 3 daudzdzīvokļu mājas – daudzdzīvokļu māja Ezera ielā 16, Balvos, kur tika veikta gājēju celiņa atjaunošana apkārt mājai, Ezera ielā 40, Balvos kur tika atjaunots iebraucamais ceļš  un Kalna ielā 11, Kubulos, Kubulu pagastā, kur tika ierīkota automašīnu stāvvieta . 

Papildus informāciju var saņemt pa k/t +37128673272.

Izsludināta pieteikšanās līdzfinansējumam māju pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai

Kategorija: Informācija
Publicēts Trešdiena, 26 Februāris 2020
Autors San-Tex

       Kā pēdējos gados, tā arī šogad Balvu novada pašvaldība ir izsludinājusi pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai. Balvu novada dzīvojamo māju īpašnieki tiek aicināti iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai līdz 2020. gada 24. aprīlim.

       Pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu novada teritorijā esošam īpašumam.

       Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma izbūvei nepieciešamo materiālu apmaksai, bet ne vairāk kā EUR 400,00 viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

       Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura nekustamais īpašums, pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas dienā, atbilst šādiem nosacījumiem:

           • pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu vienlaicīgi ūdensvadam un kanalizācijai;

           • pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai kanalizācijai;

           • pretendentam jau ir noslēgts līgums par kanalizācijas izmantošanu vai ir izbūvētas lokālās attīrīšanas iekārtas, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai ūdensvadam.

       Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

           • lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

           • esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā);

           • jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

           • jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis  tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

       Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam līdz 2020.gada 24.aprīlim Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2.stāvā 29.kab.) vai pagasta pārvaldēs jāiesniedz:

           • pieteikums;

           • saistošo noteikumu 10.punktā norādīto kategoriju apliecinoši dokumenti, ja tie nav pieejami pašvaldībā.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni + 371 29113054 vai +371 28673272.

       Balvu novada dome 2018.gada 8.martā pieņēma saistošos noteikumus Nr.10/2018 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka, ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, lai veicinātu privātā sektora māju pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2018.gada 13.aprīlī, tie pieejami Balvu novada mājaslapā ŠEIT!