JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Jaunu pieslēgumu izbūve

Kategorija: Informācija
Publicēts Ceturtdiena, 31 Oktobris 2013
Autors Super User

       2010.gadā tika realizēts projekts „Balvu ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”. Projekta finansējuma avoti bija sekojošie :  ES Kohēzijas fonds, valsts piešķirtie līdzekļi, pašvaldības un Balvu pilsētas p/a „SAN-TEX” līdzfinansējums.
       Projekta ietvaros tika nodoti ekspluatācijā dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija ar jaudu  2000m3 diennaktī, trīs jauni artēziskie urbumi dziļumā 260m, tīrā ūdens pazemes rezervuārs ar tilpumu 750m3, otrā pacēluma sūkņu stacija. Dzeramā ūdens atdzelžošanas  stacija nodrošina dzeramā ūdens ieguvi un attīrīšanu jaunā kvalitātē. Vienlaicīgi tika izskaloti esošie ūdensvada tīkli 10500m kopējā garumā.
       Tāpat tika izbūvēti jauni ūdensvadi 5.59 km garumā pa Brīvības, Partizānu, Raiņa, Jaunatnes un Sporta ielām, kā arī saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīkli 3.02 km garumā pa Baznīcas, Brīvības, Jaunatnes un Sporta ielām. Lai nodrošinātu kanalizācijas tīklu darbību, tika veikta kanalizācijas spiedvada 0.56 km garumā un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.
       Pabeidzot projektu , notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamības nodrošinājums sastādīja 91%, bet ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības nodrošinājums 93%.

Lasīt tālāk: Jaunu pieslēgumu izbūve

Gāzes sistēmu apkalpošana

Kategorija: Informācija
Publicēts Ceturtdiena, 31 Oktobris 2013
Autors Super User

            Balvu pilsētas 39 daudzdzīvokļu mājām SIA „Latvijas propāna gāze” piegādā gāzi un veic sistēmu tehnisko apkopi.
Lai daudzdzīvokļu mājās tiktu veiktas profesionālas, kvalitatīvas un drošas gāzes sistēmu apkopes, kopējo, 2012.gada 18.jūnijā PA „San-Tex” noslēdza līgumu ar SIA „Latvijas propāna gāze” par dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmas tehnisko apkopi, par ko tika informēti arī visu māju vecākie. Ar šī līguma noslēgšanu „Latvijas propāna gāze” nes atbildību par gāzes sistēmu no pazemes tvertnes līdz gāzes krānam katrā dzīvoklī. Līgums sastādīts ievērojot 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumus Nr.907, ar kuriem būtu jāiepazīstas arī katram dzīvokļa īpašniekam.

Līgums paredz, ka 5 gadu laikā uzņēmumam „Latvijas propāna gāze” jāveic dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmu tehniskā apkope, kas ietver:

  • Cauruļvadu un to apsaistes ārējā apskate;
  • Noslēgierīču darbības un sistēmas hermētiskuma pārbaude;
  • Noplūžu profilakse gāzes starp-krāniem;
  • Apvalkcaurules un tās blīvējuma pārbaude (vietā, kur gāzes cauruļvads šķērso dzīvojamās mājas ārsienu);
  • Gāzes noplūdes likvidēšana pamatojoties uz pasūtītāja vai dzīvojamo māju iedzīvotāju pieprasījumu;
  • Darbi, kas saistīti ar gāzes patēriņa skaitītāju, noslēgkorķa, plombas, gāzes plīts montāžu vai demontāžu tiek veikti saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu;
  • Citus darbus, kas saistīti ar gāzes apgādes tehnisko nodrošināšanu, kas tiek veikti saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu, ņemot vērā Līguma noteikumus.

Lai arī līgumā noteikts, ka uzskaitītie darbi veicami 5 gadu laikā, puses vienojās, ka Balvu pilsētas dzīvojamo māju iekšējās gāzes apgādes sistēmas tehniskā apkope tiks paveikta 3 gadu laikā – līdz 2014.gada septembrim. Pašlaik pilsētā ir apsekotas 9 dzīvojamās mājas, kur dažās no tām konstatēta patvaļīga gāzes vadu krānu nomaiņa.

Lasīt tālāk: Gāzes sistēmu apkalpošana

Ūdensskaitītāji un ar tiem saistītās problēmas

Kategorija: Informācija
Publicēts Ceturtdiena, 31 Oktobris 2013
Autors Super User

  Laiku pa laikam gandrīz katrs daudzdzīvokļu mājas iemītnieks, kurš norēķinās par ūdens patēriņu saskaņā ar ūdensskaitītāju rādījumiem, ir neapmierināts, saņemot rēķinu , kurā norādīta kāda neizprotama „starpība”. Daudziem jau apnicis skaidroties par šiem jautājumiem, tāpēc viņi atmet ar roku un samaksā, jo sevišķi, ja prasītā summa nav liela.
  Kas ir šī starpība un kā tā veidojas? Vienkāršiem vārdiem - tā ir starpība starp mājas kopējo ūdensskaitītāju un dzīvokļos patērētā ūdens daudzumu. Pēc Latvijas pilsētās veiktās izpētes ir noteikti šīs starpības iemesli un tie ir sekojoši : neuzskaitītais ūdens, kas aizpilda sistēmu ; ūdens noplūdes pagrabstāvos; mājas ievada skaitītāja neprecīzā darbība; dzīvokļu skaitītāju neprecīzā darbība; nepareizi uzstādīti skaitītāji; mehāniskā iedarbība uz skaitītājiem t.i. to bloķēšana; nepatiesu rādījumu uzrādīšana u.c.
  Kā jau minēju starpība veidojas arī no tā, ka skaitītāju nolasīšana notiek dažādās dienās norādot neīstus vai nepilnīgus skaitļus. Kā liecina prakse daļa iedzīvotāju patērēto apjomu noapaļo līdz  pilniem kubikmetriem, daži vispār aizmirst nolasīt un norāda no galvas izdomātos skaitļus. Protams ir arī apzinīgā daļa, kas uzrāda līdz pēdējam litram.  MK noteikumi Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka kārtību, kā tiek veikts aprēķins par patērēto ūdeni, ņemot vērā šo starpību starp dzīvokļu un mājas ūdensskaitītājiem.

Lasīt tālāk: Ūdensskaitītāji un ar tiem saistītās problēmas

Vēlreiz par karsto ūdeni

Kategorija: Informācija
Publicēts Ceturtdiena, 31 Oktobris 2013
Autors Super User

      Balvu pilsētā dzīvojamo māju siltumapgāde noris ar automatizēto siltummezglu palīdzību. Līdz ar jauno siltummezglu uzstādīšanu, siltuma lietotājs ir atbrīvojies no virknes problēmām t.i. neprognozējamā karstā ūdens temperatūra no krāna, neregulējama apkures temperatūra dzīvokļos utt.
      Automatizētā siltummezgla galvenās sastāvdaļas ir :
siltumenerģijas skaitītājs, kas uzskaita mājas kopējo patērēto siltuma daudzumu apkurei un karstā ūdens apgādei;
vadības pults, kas elektroniski regulē apkuri un karstā ūdens sagatavošanu, atbilstoši ievadītajai programmai;
karstā ūdens temperatūras regulators un siltummainis (ūdens sildītājs), kas nodrošina pastāvīgu karstā ūdens temperatūru aiz ūdens sildītāja;
apkures regulators, kas nodrošina kvalitatīvu apkuri mājā atbilstoši temperatūras grafikam un ārgaisa temperatūras sensoram;
karstā ūdens cirkulācijas sūknis, kas nodrošina cirkulāciju mājas karstā ūdens kontūrā;
apkures cirkulācijas sūknis nodrošina cirkulāciju mājas apkures kontūrā;
spiediena starpības regulators nodrošina pastāvīgu spiedienu siltummezgla darbībā, paaugstinot siltumapgādes kvalitāti un paildzinot siltumiekārtu darbības laiku;
ūdens skaitītājs, ko uzstāda aukstā ūdens pievadā ūdens sildītājam. Tas uzskaita kopējo mājā patērēto karstā ūdens daudzumu.

Lasīt tālāk: Vēlreiz par karsto ūdeni