JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Izsludināta pieteikšanās līdzfinansējumam māju pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Trešdiena, 26 Februāris 2020 Autors San-Tex

       Kā pēdējos gados, tā arī šogad Balvu novada pašvaldība ir izsludinājusi pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai. Balvu novada dzīvojamo māju īpašnieki tiek aicināti iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai līdz 2020. gada 24. aprīlim.

       Pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu novada teritorijā esošam īpašumam.

       Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma izbūvei nepieciešamo materiālu apmaksai, bet ne vairāk kā EUR 400,00 viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

       Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura nekustamais īpašums, pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas dienā, atbilst šādiem nosacījumiem:

           • pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu vienlaicīgi ūdensvadam un kanalizācijai;

           • pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai kanalizācijai;

           • pretendentam jau ir noslēgts līgums par kanalizācijas izmantošanu vai ir izbūvētas lokālās attīrīšanas iekārtas, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai ūdensvadam.

       Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

           • lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

           • esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā);

           • jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

           • jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis  tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

       Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam līdz 2020.gada 24.aprīlim Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2.stāvā 29.kab.) vai pagasta pārvaldēs jāiesniedz:

           • pieteikums;

           • saistošo noteikumu 10.punktā norādīto kategoriju apliecinoši dokumenti, ja tie nav pieejami pašvaldībā.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni + 371 29113054 vai +371 28673272.

       Balvu novada dome 2018.gada 8.martā pieņēma saistošos noteikumus Nr.10/2018 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka, ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, lai veicinātu privātā sektora māju pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2018.gada 13.aprīlī, tie pieejami Balvu novada mājaslapā ŠEIT!

1151 skatījumi