JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Joprojām ir iespēja pieteikties līdzfinsnējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtošanai

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Trešdiena, 26 Februāris 2020 Autors San-Tex

        Balvu novada pašvaldībā ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.25/2012 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Šie noteikumi paredz, ka līdzfinansējuma saņemšanai pretendenta pilnvarotā persona var iesniegt pieteikumu un reģistrācijas anketu pašvaldībai līdz katra gada 30.aprīlim.

       Māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu ERAF daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai ne vairāk kā 3000,00 euro.

       Savukārt mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir iebraucamo ceļu, gājēju celiņu, automašīnu stāvvietu un bērnu rotaļu laukumu renovācijai vai būvniecībai 50% no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 euro.

       Minētajos saistošajos noteikumos atrodama informācija gan par prasībām, kādām jāatbilst pretendentiem, gan arī informācija par iesniedzamajiem dokumentiem.

       Pašvaldība aicina izmantot šo iespēju un sakārtot daudzdzīvokļu mājas vai to teritorijas! 

       Pērn šādu izdevību izmantoja 3 daudzdzīvokļu mājas – daudzdzīvokļu māja Ezera ielā 16, Balvos, kur tika veikta gājēju celiņa atjaunošana apkārt mājai, Ezera ielā 40, Balvos kur tika atjaunots iebraucamais ceļš  un Kalna ielā 11, Kubulos, Kubulu pagastā, kur tika ierīkota automašīnu stāvvieta . 

Papildus informāciju var saņemt pa k/t +37128673272.

Skatīts: 722