Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Iepirkums PA"SANT-TEX"2018/3 Nokrišņu apmaļu atjaunošana dzīvojamajām mājām Baznīcas ielā 14, Brīvības ielā 89, Ezera ielā 24, Miera ielā 15, Raiņa ielā 54, Balvos

Kategorija: Iepirkumi Publicēts Piektdiena, 13 Jūlijs 2018 Autors San-Tex

Iepirkums pārtraukts pieejamo finanšu līdzekļu trūkuma dēļ!

Līguma priekšmets

Iepirkums PA"SANT-TEX"2018/3 Nokrišņu apmaļu atjaunošana dzīvojamajām mājām Baznīcas ielā 14, Brīvības ielā 89, Ezera ielā 24, Miera ielā 15, Raiņa ielā 54, Balvos

Iepirkuma identifikācijas
numurs
PA „SANT-TEX”2018/3
Paziņojuma publikācijas
datums Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapā
13.07.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.07.25018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums  
Līgumcena (bez PVN)  
Līguma izpildes termiņš  
Pielikumi:
Pieteikumu atvēršanas protokols

Protokols

Protokols Nr. 3

Protokols

Iepirkumu komisijas lēmums Lēmums

 

1975 skatījumi