Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Apsaimniekojamo māju adreses

Kategorija: Uncategorised
Publicēts Ceturtdiena, 08 Februāris 2024
Autors San-Tex

Pārvaldīšanā esošās mājas

BALVU pilsētā

1.   Alejas iela 7
2.  Baznīcas iela 7
3.  Baznīcas iela14
4.  Bērzpils iela 4
5.  Bērzpils iela 6
6.  Bērzpils iela 8
7.  Bērzpils iela 11/13
8.  Bērzpils iela 12
9.  Bērzpils iela 14
10.  Bērzpils iela 44
11.  Bērzpils iela 46
12.  Bērzpils iela 50
13.  Bērzpils iela 65
14.  Bērzpils iela 19a
15.  Brīvības iela 59
16.  Brīvības iela 59a
17.  Brīvības iela 64
18.  Brīvības iela 66
19.  Brīvības iela 68 
20.  Brīvības iela 70
21.  Brīvības iela 73
22.  Brīvības iela 89
23.  Daugavpils iela 41
24.  Daugavpils iela 61
25.  Daugavpils iela 69
26.  Dārza iela 8
27.  Dārza iela 10
28.  Draudzības iela 4
29.  Dzirnavu iela 3
30.  Ezera iela 16
31.  Ezera iela 18
32.  Ezera iela 24
33.  Ezera iela 26
34.  Ezera iela 28
35.  Ezera iela 39
36.  Ezera iela 40
37.  Ezera iela 41
38.  Ezera iela 42
39.  Ezera iela 43
40.  Ezera iela 43a
41.  Miera iela 15
42.  Partizānu iela 12
43.  Partizānu iela 21a
44.  Partizānu iela 23
45.  Partizānu iela 36
46.  Partizānu iela 56
47.  Partizānu iela 39a 
48.  Partizānu iela 41a
49.  Pilsoņu iela 23
50.  Pilsoņu iela 31
51.  Raiņa iela 37
52.  Raiņa iela 39
53.  Raiņa iela 40
54.  Raiņa iela 41
55.  Raiņa iela 54
56.  Raiņa iela 48a
57.  Sporta iela 5
58.  Stacijas iela 5
59.  Stacijas iela 15
60.  Tautas iela 2
61.  Tautas iela 4
62.  Tautas iela 13
63.  Teātra iela 1
64.  Teātra iela 6
65.  Teātra iela 14
66.  Tirgus iela 1
67.  Tirgus iela 3
68.  Tirgus iela 5
69.  Tirgus iela 1a
70.  Vidzemes iela 1
71.  Vidzemes iela 3
72.  Vidzemes iela 5
73.  Vidzemes iela 7
74.  Vidzemes iela 10
75.  Vidzemes iela 20
76.  Vidzemes iela 22
77.  Vidzemes iela 24
78.  Vidzemes iela 3a

Balvu nov., Kubulu pagastā

79. Pansionāta apbr.ceļš 2
80. "Ceriņu mājas", Tutinava

Balvu nov., Vīksnas pagastā, Vīksnā

81. "Mežabrāļi"

Ūdensvads un kanalizācija

Kategorija: Uncategorised
Publicēts Ceturtdiena, 08 Februāris 2024
Autors San-Tex


P/A "SAN-TEX" nodrošina šādu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu:

Apakškategorijas