JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Vēlreiz par karsto ūdeni

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Ceturtdiena, 31 Oktobris 2013 Autors Super User

      Balvu pilsētā dzīvojamo māju siltumapgāde noris ar automatizēto siltummezglu palīdzību. Līdz ar jauno siltummezglu uzstādīšanu, siltuma lietotājs ir atbrīvojies no virknes problēmām t.i. neprognozējamā karstā ūdens temperatūra no krāna, neregulējama apkures temperatūra dzīvokļos utt.
      Automatizētā siltummezgla galvenās sastāvdaļas ir :
siltumenerģijas skaitītājs, kas uzskaita mājas kopējo patērēto siltuma daudzumu apkurei un karstā ūdens apgādei;
vadības pults, kas elektroniski regulē apkuri un karstā ūdens sagatavošanu, atbilstoši ievadītajai programmai;
karstā ūdens temperatūras regulators un siltummainis (ūdens sildītājs), kas nodrošina pastāvīgu karstā ūdens temperatūru aiz ūdens sildītāja;
apkures regulators, kas nodrošina kvalitatīvu apkuri mājā atbilstoši temperatūras grafikam un ārgaisa temperatūras sensoram;
karstā ūdens cirkulācijas sūknis, kas nodrošina cirkulāciju mājas karstā ūdens kontūrā;
apkures cirkulācijas sūknis nodrošina cirkulāciju mājas apkures kontūrā;
spiediena starpības regulators nodrošina pastāvīgu spiedienu siltummezgla darbībā, paaugstinot siltumapgādes kvalitāti un paildzinot siltumiekārtu darbības laiku;
ūdens skaitītājs, ko uzstāda aukstā ūdens pievadā ūdens sildītājam. Tas uzskaita kopējo mājā patērēto karstā ūdens daudzumu.


      Siltumenerģijas skaitītājs uzskaita visu mājā patērētā siltuma daudzumu. Daļa no saņemtās siltumenerģijas aiziet uz ūdens sildītāju un sasilda karstā ūdens patēriņam. Šis patēriņš ir mainīgs atkarībā no tā, cik cilvēku uzturas dzīvokļos un kurā brīdī lieto karsto ūdeni. Lielāks patēriņš būs rītos un vakaros, mazāks dienas vidū, lielāks būs arī brīvdienās.
      Automātiskais temperatūras regulators labi notur temperatūru aiz ūdens sildītāja. Tikai intensīvos ūdens lietošanas brīžos tas var noslīdēt par dažiem grādiem.
      Ja mājā ar karsto ūdeni tiek nodrošināta dvieļu žāvētāju darbība, tad pie nosacījumiem, kad ir izolēti sadales vadi līdz stāvvadiem un būs ieslēgts karstā ūdens sūknis, tad vienmēr stāvvados un dvieļu žāvētājos būs karsts ūdens. Atverot karstā ūdens krānu un patecinot savienojuma posmu (no stāvvada līdz krānam) padzisušo ūdens tilpumu, sistēmā parādās karsts ūdens.
    Aiz ūdens sildītāja tiek uzturēta temperatūra ap 50-52° C, jo ir ērti atvērt tikai karstā ūdens krānu un to uzreiz lietot.
    Protams, ne visās mājās atgriežot karstā ūdens krānu, to uzreiz var lietot. Balvu pilsētā pirmajām mājām netika paredzēta tāda dvieļu žāvētāju darbības sistēma t.i. no karstā ūdens. Pamatā tās ir silikātķieģeļu daudzdzīvokļu mājas. Dvieļu žāvētāji tika pievienoti pie apkures sistēmas un tie bija silti tikai apkures sezonas laikā. Tā kā karstam ūdenim nebija paredzēta cirkulācijas sistēma, tad , lai saņemtu karsto ūdeni, bija nepieciešams laiks tā tecināšanai. Jo intensīvāk stāvvads lietoja karsto ūdeni, jo ātrāk tas nonāca pie patērētāja. Agrāk , kad komunālo maksājumu izmaksas bija nelielas un ūdensskaitītāju vēl nebija, mēs atļāvāmies nekontrolēti tecināt ūdeni.
    Lai mēs saņemtu noteiktas temperatūras karsto ūdeni, nepieciešama pareizā režīma ieprogrammēšana un siltummezgla apkope un ekspluatācija. Dažkārt dzīvojamo māju pārvaldnieki līdzekļu taupības dēļ uzsāk karstā ūdens siltummaiņa skalošanu, kad jau ir par vēlu. Atkarībā no lietošanas intensitātes un karstā ūdens temperatūras, siltummainis tiek skalots 1-2 reizes gadā. Skalošanai tiek izmantoti speciāli ķīmiskie sastāvi .
   Ja tomēr netiek saņemts noteiktās temperatūras karstais ūdens, tad lūdzam griezties pašvaldības aģentūras „SAN-TEX’ avārijas dienestā. Katra māja ir atsevišķs gadījums un nevar savu problēmu attiecināt uz visu pilsētu.

Balvu novada p/a „SAN-TEX”
direktors U.Sprudzāns

5665 skatījumi