JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku zināšanai!

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Otrdiena, 11 Aprīlis 2017 Autors Super User

      Sācies pavasaris un līdz ar to arī daudzdzīvokļu mājās tiek veikti remontdarbi. Lai šajās mājās varētu veikt  remontus, kuru summa pārsniedz EUR 500  (P/A SAN-TEX apsaimniekotajās mājās),  ir nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības   lēmums.  Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Lēmumu pieņemšanas kārtību daudzdzīvokļu mājās regulē Dzīvokļu īpašuma likums.     

Ir  3 varianti, kā var pieņem lēmumus daudzdzīvokļu mājā:

 1. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē .
  Dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku vai pārvaldnieka iniciatīvas.  Uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ne vēlāk kā nedēļu pirms tās rakstveidā vai citā dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā uzaicināms katrs dzīvokļa īpašnieks. Uzaicinājumā norāda kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Ja uz kopsapulci neierodas noteiktais dzīvokļu īpašnieku skaits, kopsapulce uzskatāma par nenotikušu.
        Uz kopsapulci jāierodas ar īpašuma apliecinošu dokumentu. Ja dzīvokļa īpašums ir reģistrēts uz vairākām personām, tad viņiem ir jāvienojas, kurš pārstāvēs visu intereses, uzrakstot pilnvaru (pie notāra nav jāapstiprina). Ja dzīvokļa īpašnieks nevar pats ierasties uz kopsapulci, viņš arī var uzrakstīt pilnvaru citai personai pārstāvēt viņa intereses kopsapulcē. Dzīvokļu īpašnieki, kuri ieradušies uz kopsapulci, reģistrējas dalībnieku reģistrācijas sarakstā. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tiek ievēlēts kopsapulces vadītājs un protokolētājs.
 2. Nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci — aptaujas veidā.
      Lēmumu var pieņemt arī nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. To var izdarīt  aptaujas veidā - dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks katram dzīvokļa īpašniekam nosūta rakstveida lēmuma projektu par lemjamo jautājumu un dokumentus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu, kā arī norāda termiņu, kādā dzīvokļa īpašnieks var rakstveidā balsot “par” vai “pret” attiecīgā lēmuma pieņemšanu. Termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis pret lēmuma pieņemšanu.
       Par balsošanas rezultātiem dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks sagatavo balsošanas protokolu un piecu darbdienu laikā nosūta to visiem dzīvokļu īpašniekiem.
 3. Citādi savstarpēji vienojoties.
      Lai pieņemtu lēmumu citādā veidā, nekā divos iepriekšējos variantos, ir nepieciešama visu (100%) dzīvokļu īpašnieku savstarpēja vienošanās. Dzīvokļu īpašnieku kopība  ar visu dzīvokļu īpašnieku piekrišanu var noteikt, kuri jautājumi izlemjami tikai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, kā turpmāk sasaukt sapulces, kādā veidā veikt aptaujas,  kārtību, kādā sasaucamas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un noformējami tajās pieņemtie lēmumi un protokoli. Ja tādas 100% vienošanās nav, tad lēmumi jāpieņem izmantojot vienu no pirmajiem diviem variantiem. Nav pieļaujams, ka dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks vāc parakstus staigājot pa dzīvokļiem vai satiekot uz ielas, kāpņu telpās, kamēr nav 100% kopības lēmuma to darīt, jo mēdz būt gadījumi , kad tiek savākti paraksti 51% apmērā , bet pārējie 49% pat nav pat  informēti, kāds lēmums un par ko tiek pieņemts.

Dzīvokļa īpašniek, Tev taču rūp, kas notiek ar tavas mājas apsaimniekošanas maksu, kā tā tiek tērēta, kādi darbi tiek veikti Tavā mājā! Nāc uz kopības sapulci,  piedalies aptaujā un atgriez atpakaļ aptaujas anketu, izsakot savu viedokli, aktīvi piedalies mājas pārvaldīšanā!

4796 skatījumi