JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Ceturtdiena, 21 maijs 2020 Autors San-Tex

 

       Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi veica būvnieks SIA „ĢL Konsultants”. Būvuzraudzību veica  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

       Projekta laikā tika izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 4839 m garumā, jauni kanalizācijas tīkli  4566.4 m garumā un 3 notekūdeņu kanalizācijas sūknēšanas stacijas (Celtnieku un Ziedu ielu krustojums, Miera iela, Kooperatoru iela). Tika radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

2019. gada 24.oktobrī būvdarbi pabeigti. Tika parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

       Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi, pēc nodošanas ekspluatācija, sastāda EUR 411195,04 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, pēc nodošanas ekspluatācija, –EUR 570124,32. Izveidojies līdzekļu pārpalikums  EUR 11937.27, kurš tiks novirzīts ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecībai Ķiršu ielā Balvos.   

      Dzīvojamo māju īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi par jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu ierīkošanu. Līdz 2020. gada 21. aprīlim tehniskie noteikumi izsniegti  89 dzīvojamo māju īpašniekiem. Pieslēgums veikts un noslēgti līgumi ar 63 māju īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai dzīvojamo māju īpašnieki piesaista gan neatkarīgus būvniekus, gan aģentūras „SAN-TEX” sniegtos ūdens un kanalizācijas nozares darbinieku pakalpojumus.

       Lai pieslēgtos pilsētas centralizētajam ūdensvadam un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, iedzīvotājiem ir jāraksta Tehnisko noteikumu pieprasījums Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX” (pieprasījuma veidlapa pieejama arī www.santex.lv mājaslapā). 

       Iedzīvotāji aicināti arī izmantot Balvu novada līdzfinansējuma iespējas, lai pieslēgtos pilsētas centralizētajam ūdensvadam un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Līdzfinansējuma apjoms ir līdz 400€ par materiāliem.

       Balvu novada P/A,,SAN-TEX'' aicina visas mājsaimniecības, kas projekta realizācijas gaitā ir saņēmušas iespēju, izmantot centralizētos ūdens un kanalizācijas tīklu pieslēgumus un novērtēt to.

2484 skatījumi