JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Trešdiena, 05 Jūnijs 2019 Autors San-Tex

    Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, būvnieks SIA „ĢL Konsultants” pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, kurš ilga no 2018.gada 10. decembra līdz 2019. gada 2. maijam, atsāka ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202 m garumā. Vienlaicīgi tiks izbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas Celtnieku, Miera un Kooperatora ielās. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

    Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416 993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi –EUR 576 323,14.

   Patlaban paveiktie ūdensvada tīklu izbūves darbi Zaļā ielā sastāda EUR 35720,51, Bērzu un Pļavu ielās EUR 73480,61, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 20510,44, Miera ielā EUR 4287,40. 

    Kanalizācijas tīklu izbūves darbi sastāda Miera ielā EUR 3737,37, Zaļā ielā EUR 37875,98, Bērzu un Pļavu ielās EUR 87079,55, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 66696,51. 

Ir izbūvētas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas Miera un Celtnieku ielās. Jūnijā tiks atjaunots ceļa segums Bērzu, Pļavu un Zaļajā ielās. 

    Dzīvojamo māju īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumiem Celtnieku un Miera ielās. 

    Uz 05.06.2019. tehniskie noteikumi izsniegti 31 dzīvojamo māju īpašniekiem. Pieslēgums veikts un noslēgti līgumi ar 18 māju īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai dzīvojamo māju īpašnieki piesaistīja gan būvniekus, gan arī izmantojot aģentūras „SAN-TEX” sniegtos pakalpojumus.

   Būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

   Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi t.sk, triju sūkņu staciju izbūvi.  Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

  Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

Celtnieku ielas ūdensvada pieslēguma izbūve uz Partizānu ielas.

  

Balvu novada p/a „SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns

1726 skatījumi