Normatīvie dokumenti

Kategorija: Uncategorised Publicēts Trešdiena, 13 Janvāris 2016 Autors Super User

Likums par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju

Ministru kabineta 19.12.2008. noteikumi Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"

Ministru kabineta 11.07.2017. noteikumi Nr.408 "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi"

Ministru kabineta 08.09.2015. noteikumi Nr.522 "Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība"

Dzīvokļa īpašuma likums

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"

Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.908 "Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi"

Ministru kabineta 02.10.2010. noteikumi Nr.905 "Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības"

Ministru kabineta 02.10.2010. noteikumi Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām"

Latvijas valsts karoga likums

Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr.18 "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi"

Skatīts: 13467